OBJEDNÁVKY:

731 888 361

Adresa:

Prokopa Velikého 40, Ostrava - Vítkovice, 703 00, IČ: 286 33 822

 

Měkké techniky 

Při této metodě se pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což jsou kůže, podkoží, svaly a fascie. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posunům. V důsledku přetížení, úrazu, vadného držení těla, dochází v měkkých tkáních k bolestivým změnám. Funkční porucha měkkých tkání často narušuje pohyb. Pomocí měkkých technik dochází k vzájemnému souladu ve všech vrstvách a jejich posunlivosti. Tyto struktury fyzioterapeut ovlivňuje protažením, řasením a tlakem.

 

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky jsou součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády, a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu či segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě přetížení, úrazu nebo vadného držení těla. Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu k usnadnění aktivace příslušných svalových skupin s využitím dechu a pohledu očí. Během mobilizace se uvolňuje blokáda  a  zvětšuje rozsah pohybu.

Potřebujete termín?

Napište nám přes webový formulář...